Skip to main content
KONTAKTIEREN SIE UNS:    E-Mail: contact@jobtixx.com    •   Telefon: +49 4244 81 09 83 Telefon Parcours: +49 421 98 669 795

Regulament de participare la concursul de Ziua Tatălui și Ziua Bărbatului organizat de JobTIXX

–    Organizatorul consursului “Trusă de scule și mașină de găurit“ este compania Momerco GmbH
–    Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente sau nerezidente în România.
–    Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.
–    Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont valid de Facebook, completat cu o adresa de email validă sau un număr de telefon valid.
–    Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul în privința acestora. Potrivit prevederilor legii, anunțarea câștigătorilor și a Premiilor este un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul câștigătorilor privind faptul că numele său și premiile obținute vor fi făcute publice potrivit legislației române în vigoare. Datele personale privind numele câștigătorilor vor fi utilizate pentru anunțarea publică a câștigătorului despre rezultatul extragerii la sorți.
–    Organizatorul asigură tuturor participanților respectarea drepturilor legale recunoscute prin Legea nr. 677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale care îi privesc și dreptul de a solicita ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată în atenția JobtiXX, pe adresa de e-mail helmut.moering@jobtixx.com
–    Vor fi aleși 4 câștigători și vor fi acordate 4 premii ce constau în: 3 truse de scule și 1 mașină de găurit, oferite de compania Willen Transport GmbH din Germania.
–    Toți participanții trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Cei care nu respectă cele 2 condiții, nu vor fi validați în extragere și se va acorda premiul altor participanți care îndeplinesc condițiile Regulamentului.
–    Câstigatorul va fi ales prin platforma random.org iar organizatorul va face public numele câștigătorilor și a câștigurilor acordate printr-un comentariu la postarea cu concursul
–    Doar participanții care respectă toate cerintele de concurs vor fi considerați eligibili.
–    Câștigătorii vor fi aleși în data de 01.06.2022
–    Câștigătorii trebuie sa confirme acceptarea premiului în maximum 5 zile (lucrătoare) de la data anunțării, printr-un mesaj privat pe contul de Facebook JobTIXX. În caz contrar, acesta nu va fi validat.
–    In baza acestor acceptâri, Organizatorul le va trimite câștigătorilor premiul prin curier, la adresa furnizată de câștigători în cazul în care câștigătorii nu locuiesc în aceeași localitate ca Organizatorul, adică în Cluj-Napoca.
–    Câstigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea cu alte bunuri și nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestuia.
–    Organizatorul isi rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.
–    Orice anulare prematură a alegerii câștigătorilor nu implica drepturi pentru participanți.
–    In cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate în cadrul paginii de Facebook a JobTIXX
–    Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la concurs folosind conturi de Facebook false, multiple sau al căror conținut este inexistent.
–    Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonereaza Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din lista.
–    Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
–    Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.
–    În cazul unor litigii apărute între Momerco GmbH și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.